Сайт "Центра сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв": Громадська організація "Центр Сучасних Інформаційних Технологій і Візуальних Мистецтв"
Громадська організація
Центр Сучасних Інформаційних Технологій та Візуальних Мистецтв
 | eng
Громадська організація "Центр Сучасних Інформаційних Технологій і Візуальних Мистецтв"

Президент: Кофман Геннадій Леонідович
Віце-президент: Брук Дмитро Вадимович
Виконавчий директор: Костіна Ольга Миколаївна

Центр Сучасних Інформаційних Технологій і Візуальних Мистецтв (ЦСІТВМ) cтворено у 2001 році.
Центр є неприбутковою та неполітичною організацією. Діє на основі Статуту, прийнятого Загальними зборами засновників.

Місія організації: Впровадження сучасних інформаційних технологій, які сприяють розвитку особистості та  захисту прав людини.

З цією метою реалізує некомерційні проекти, які спрямовано на розвиток медіаринку України, виробництва документального кіно, а також використання документальних фільмів, відео, нових медіа, сучасних комунікативних методів і технологій в діяльності закладів освіти і
громадських організацій.

Центр здійснює такі напрямки діяльності:

  • Розробка і реалізація інформаційних кампаній.
  • Правова освіта
  • Проведення освітніх заходів (семінари, тренінги) для фахівців документального кіно, мас-медіа,  системи освіти, охорони здоров'я, представників неурядових організацій з оволодіння сучасними комунікативними технологіями.
  • Проведення кінофестивалів
Центр Сучасних Інформаційних Технологій та візуальних мистецтв ©| info@cmitva.org.ua |+380577140103